Evenimente recente

Care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru!

Marcu10 În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple:32 lată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor;33 îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciu

Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!

Marcu9 În vremea aceea, a venit un om la Iisus zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.17 Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte.

Ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?

Marcu8 Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.34 Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui.35 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?36

Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta!

Marcu2 În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă.1 Şi îndată s-au adunat aşa de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul.2 Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni.

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu

’’  IOAN 1 43 A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. 44 Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. 46 Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.