Evenimente recente

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este

Luca 631-36   Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.31 Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei;32 şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea?

Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!

Luca 51-11   În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret1 şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele.2 Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimil

Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie

Marcu 834-38  Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.34 Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.35 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul

Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!

Ioan 313-17  Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.13 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului,14 ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.15 Pentru că Dumnezeu aşa a iubit

Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri!

Matei 1823-35   Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale.24 Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi.