Evenimente recente

Dumnezeu trebuie să ocupe locul cel mai cinste în viața noastră

Matei 1032-33;37-38, 1927-30 Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri32. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri33.

Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Ioan 7 37 Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. 39 Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El.

Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat

Ioan 7 1-13 În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească1, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui2.

Cred, Doamne!

Ioan9  În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naştere.1 Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb2?

Şi era acolo fântâna lui Iacov

”Ioan 4  În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său.5 Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a așezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.6 Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă.