Evenimente recente

Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat

Ioan 7 1-13 În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească1, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui2.

Cred, Doamne!

Ioan9  În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naştere.1 Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb2?

Şi era acolo fântâna lui Iacov

”Ioan 4  În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său.5 Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a așezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.6 Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă.

Ia-ţi patul tău şi umblă!

Luca5 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.1 Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare.2 În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.3 Căci u

Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!

Marcu15-16 În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui lisus.43 Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.44 Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Ios