Evenimente recente

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă!

Matei 622-23 Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat.22Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni

Matei 418-23 În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon ce se numește Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El.

Dumnezeu trebuie să ocupe locul cel mai cinste în viața noastră

Matei 1032-33;37-38, 1927-30 Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri32. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri33.

Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Ioan 7 37 Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. 39 Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El.

Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat

Ioan 7 1-13 În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească1, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui2.