Evenimente recente

Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie

Marcu 834-38  Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.34 Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.35 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul

Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!

Ioan 313-17  Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.13 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului,14 ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.15 Pentru că Dumnezeu aşa a iubit

Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri!

Matei 1823-35   Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale.24 Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi.

Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta!

Matei 1714-23  În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind14 înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă.15 Şi l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece.16 Iar Iisus, răspunzând, a zis:

Îndrăzniţi, Eu sunt

Matei 14:22 Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. 23 Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo.