Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta!

Marcu 2, 1-12

”În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă.1 Şi îndată s-au adunat aşa de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar Dânsul le grăia cuvântul.2 Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni.3 Dar, neputând ei din pricina mulţimii să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au coborât patul în care zăcea slăbănogul.4 Iar Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!5 Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:6 Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai singur Dumnezeu?7 Şi îndată, cunoscând Iisus cu duhul Lui că aşa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre?8 Ce este mai uşor, a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă?9 Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului:10 Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta!11 Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi și slăveau pe Dumnezeu, zicând:Asemenea lucruri nu am văzut niciodată.12


 • Evanghelia de astăzi, citită în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști, ne îndeamnă să căutăm cu toții iertarea păcatelor noastre.
 • Mântuitorul Iisus Hristos a făcut nenumărate vindecări dar, în chip deosebit, reținem din Evanghelia de azi că El a iertat, mai întăi, păcatele slăbănogului, pe care l-a vindecat mai întâi sufletește, iar apoi și trupește.
 • Slăbănogul a fost adus, în fața Domnului Iisus Hristos, de către patru prieteni prin acoperișul casei.
 • Mântuitorul i-a zis slăbănogului: Iertate îți sunt păcatele tale! Iar învățații și fariseii de acolo s-au gândit că El vorbea blasfemii întrucât ei nu Îl percepeau pe Hristos ca Fiul Lui Dumnezeu. De aceea, ca să înțeleagă toți că El cunoaște gândurile oamenilor și că El are putere să ierte păcatele celor păcătoși, i-a zis slăbănogului să își ia patul său, adică să se ridice de pe targa pe care a fost adus și să se bucure de milostivirea lui Dumnezeu.
 • Mântuitorul este Doctorul care vindecă sufletele și trupurile. Vindecarea trupească depinde, însă, de vindecarea sufletească. Taina Sfântului Maslu se adresează sufletului, pentru curățarea lui, și abia în al doilea plan, și trupului.
 • Vindecarea omului se face dinăuntru. Primul pas spre vindecarea este pocăința și mărturisirea păcatelor.
 • Iisus Hristos a dat apostolilor cel mai mare dar, darul iertării păcatelor pe care trebuie să îl căutăm toți.
 • Cei patru oameni care l-au adus pe slăbănog îi reprezintă pe oamenii atenți la viața celor de lângă ei, și nu doar la ei.
 • Sfinți părinți consideră că cei patru oameni din Evanghelie îi reprezintă pe cei patru apropiați din viața unui om. Există, însă, și oameni care nu au nici măcar un om alături.
 • Rugăciunea pentru ceilalți este semn al iubirii și al prieteniei adevărate și primul pas în ajutarea lor.
 • Mântuitorul Hristos ne-a spus că Îi vom fi prieteni dacă ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu și trebuie să luptăm pentru menținerea acestei legături, prin pocăință, credință și rugăciune.
 • Nădejdea noastră trebuie să fie bucuria ca Mântuitorul să ne zică la sfârșitul călătoriei noastre pe pământ: Iertate îți sunt păcatele tale.

Fotografii puteți vedea pe pagina de Facebook a Mănăstirii.