Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor

MATEI 4

’’În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea.12 Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,13 ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice:14 «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;15 poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit».16 De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.17’’

_____________________________________________________

  • Evanghelia de astăzi surprinde momentul când Mântuitorul Își începe activitatea Sa de propovăduire. Cuvintele cheie din Evanghelia de azi sunt: Pocăiți-vă că S-a apropiat Împărăția Cerurilor.
  • Dumnezeu a creat lumea și pământul, dar și Împărăția Sa, acolo unde domnește dreptatea, pacea și bucuria.
  • Prin faptul că Dumnezeu Se face Om, Împărăția Sa nu mai este inaccesibilă omului, ci se face accesibilă prin Iisus Hristos Cel întrupat. În Împărăția Sa intră doar cel care crede în Dumnezeu, împlinește poruncile și se pocăiește de greșelile sale.
  • De aceea, principala învățătură a Sfântului Ioan Botezătorul este pocăința. Pocăința echivalează cu desăvârșirea și despătimirea. Însă, desăvârșirea nu este suma eforturilor noastre personale, acestea având nevoie de harul Lui Dumnezeu.
  • Transformarea omului presupune ca acesta să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Prin învierea Sa, Domnul Iisus l-a restaurat pe om, i-a devenit model de urmat pentru a ajunge în Împărăția Cerurilor și i-a oferit, prin intermediul Sfintelor Taine, Harul Sfântului Duhului.
  • Credința sinceră în Dumnezeu și ascultarea de El constituie calea către mântuire. Iisus Hristos S-a întrupat din iubire pentru Tatăl și împlinește Cuvântul Lui, pentru ca omul să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și, urmându-L pe Hristos, să ajungă în Rai.
  • Dumnezeu nu îi cere altceva omului, decât să se asemene cu El. Este important ca omul să își dorească și să facă eforturi să rămână pe Calea arătată de Dumnezeu.
  • Pocăința la care ne cheamă Dumnezeu are ca finalitate Împărăția lui Dumnezeu, din care fac parte sfinții, oamenii drepți, îngerii. Toți petrec împreună cu Dumnezeu.
  • Atâta timp cât trăim, avem șansa să ne pocăim de păcatele noastre, pentru a ne asemăna cu Dumnezeu. El Se bucură de ridicarea noastră din păcat, și Se întristează atunci când noi cădem.
  • Mântuitorul ne cheamă să reflectăm la lupta împotriva patimilor noastre, să privim la El (ca la un model) și să Îl urmăm cu pocăință și credință spre Împărăția pregătită pentru noi.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.