Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!

Ioan 313-17  Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.13 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului,14 ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.15 Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.16 Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.17

  • Evanghelia citită astăzi este plină de învățături și redă o parte din conversația pe care Mântuitorul a avut-o cu unul din înalții demnitari ai vremii Sale. Nicodim făcea parte din Sinedriu, asprii apărători ai legilor lui Moise și a altor legi în vigoare din Iudeea.
  • Mântuitorul îi descoperă acestuia dumnezeirea Sa. De asemenea îi vorbește despre faptul că Este și a rămas Dumnezeu, nedespărțit de Sfânta Treime chiar și în timpul petrecut pe pământ. El a fost Om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, cum s-a subliniat ulterior în Sinodul al III-lea și al IV-lea Ecumenic.
  • El S-a coborât din cer din iubire față de oameni pentru a-l ridica pe om spre Dumnezeu.
  • Nicodim nu a înțeles cuvintele Domnului, de aceea Mântuitorul l-a înfruntat, arătându-i că este orb, ca toți ceilalți apărători ai legilor.
  • Mântuitorul i-a vorbit taina botezului, pe care Nicodim o va primi, de altfel, mai târziu.
  • Tradiția ne spune că Mântuitorul ar fi poposit în casa lui Nicodim pentru că acesta îi ceruse cuvânt de învățătură. Casa lui s-ar fi aflat în aproprierea bisericii Sfinților Ioachim și Ana, aproape de Poarta Oilor, din vechea cetate a Ierusalimului.
  • Tradiția ne spune că Nicodim a renunțat la dregătoria sa și a căzut în dizgrație, asemenea lui Gamaliel, mare învățător de lege. Împreună s-au retras într-un sat unde amândoi le-au vorbit oamenilor despre cele auzite și vorbite, devenind astfel ucenici ai Lui Hristos.
  • În această duminică, sărbătoarea învierii se combină cu praznicul Nașterii Maicii Domnului. Întregul an bisericesc este ocrotit de Maica Luminii, care are cunună din 12 stele. Ea a fost numită Născătoare de Dumnezeu la Sinodul al III-a lea Ecumenic atunci când s-a hotărât că în Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, sunt două firi: divină și umană.
  • Din această zi în care sărbătorim Nașterea Maicii Domnului, înțelegem cât de importantă e rugăciunea săvârșită cu râvnă, așa cum au stăruit în credință și rugăciune Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Ei au rămas exemple pentru toți părinții, pentru dragostea și răbdarea pe care au aratat-o în încercări. Dumnezeu răsplătește rugăciunea, smerenia și așteptarea, cum numai El o poate face.

 

Fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.