Naşterea celui mai mare dintre prooroci

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este moment de prăznuire pentru Biserica Ortodoxă. Acest sfânt este ultimul, dar şi cel mai mare dintre proorocii care au vestit venirea lui Mesia în lume.

La Liturghie, după citirea Sfântei Evanghelii, părintele stareţ Nectarie Arhimandritul a rostit predica prin care a reliefat aportul semnificativ al Sfântul Ioan, adus prin activitatea sa, la istoria mântuirii.

Mântuitorul Hristos a spus despre Sfântul Ioan că este cel mai mare om născut din femeie (Mt. XI, 11), dar este şi cel mai mare prooroc, fiind singurul care L-a văzut pe Cel pe care Îl prevestea.

Sărbătoarea Naşterii Înaintemergătorului coincide cu momentul din an, în care zilele încep să se micşoreze, iar nopţile să crească, după cum Sfântul Ioan a spus: „Acela (Hristos) trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan III, 30).