Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu!

Luca 826-39 În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileei.26 Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.27 Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!28, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea; şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era dus de demon în pustie.29 Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el.30 Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc.31 Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; iar El le-a îngăduit.32 Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat.33 Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate.34 Atunci au ieşit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat.35 Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul.36 Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors înapoi.37 Iar bărbatul din care ieşiseră demonii îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând:38 Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus.39

  • Evanghelia de azi ne relatează o minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o în ținutul Gherghesenilor. Biserica se oprește de două ori asupra acestui eveniment, o dată prin pericopa evanghelică a Sfântului Apostol Matei și a doua oară, prin cea citită astăzi, a Sfântului Apostol Luca.
  • Evanghelia de azi ne reamintește de scopul venirii în lume a Mântuitorului Hristos, respectiv acela de a ne dărui tuturor viață veșnică și, totodată, puterea și harul de a purta războiul nevăzut cu patimele și poftele personale.
  • Vedem, așadar, cum acest om, care era degradat trupește și sufletește, fiindcă în el se regăsea o legiune de demoni, nu mai avea libertatea de a decide pentru sine, fiind împins continuu către autodistrugere. Mântuitorul îl eliberează de demonii care îl batjocoreau pe om și îi trimite pe aceștia într-o turmă de porci care se aruncă în mare.
  • Locuitorii cetății nu s-au bucurat de tămăduirea omului, ci au fost mâhniți de pierderea porcilor. Așadar aceștia, în loc să se bucure că omul a fost redat sănătos comunității și familiei din care făcea parte, L-au rugat pe Hristos să plece din ținuturile lor.
  • Creșterea porcilor era interzisă de legea cea veche în Țara Sfântă, de aceea Mântuitorul a corectat indirect acest lucru, arătând prin aceasta puterea Lui Dumnezeu. Demonii au ieșit din om și au intrat în turma porcilor la cererea și cu îngăduința lui Domnului Iisus Hristos. El ne arată, totodată, diferența de statut între om și animal: Omul este zidit ca chip și asemănare a Lui Dumnezeu și este înzestrat cu suflare de viață, pe când animalele nu au suflet ori rațiune, deși au fost înzestrate cu instinct natural pentru a putea ajuta pe om.
  • Sufletul omului este neprețuit, de aceea diavolul caută prin toate mijloacele să pună stăpânire pe el și să distrugă Creația Lui Dumnezeu.
  • Cel vindecat L-a rugat pe Mântuitorului să îi permită să-I devină ucenic. Domnul nu-l refuză în a-I deveni apostol, dar îl îndeamnă să-I fie ucenic și apostol în acea cetate și în tot ținutul ca să vestească binele făcut de Mântuitorul Iisus Hristos.
  • Noi toți trebuie să fim apostoli și mărturisitori ai puterii Lui Dumnezeu. Suntem chemați să devenim urmași ai Săi și vestitori ai Evangheliei păcii.
  • Prin jertfa Mântuitorului, ni s-a deschis ușa Împărăției lui Dumnezeu și prin harul Lui, avem Calea deschisă, dar depinde de noi dacă intrăm sau nu, pentru că avem libertatea de a merge către El, sau libertatea de a sta departe ca și locuitorii din ținutul Gherghesenilor.
  • Să ne ajute Dumnezeu să fim tari în credință și să luptăm împotriva ispitelor, pentru a fi urmași ai Lui Hristos astfel încât bucuria învierii să fie mereu aprinsă în inimile noastre.

 

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.