Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!

Luca 51-11   În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret1 şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele.2 Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile.3 Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi.4 Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele.5 Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele.6 De aceea, au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde.7 Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!8 Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti.9 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.10 Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.11

 • Evanghelia de azi ne relatează o minune pe care Mântuitorul o săvârșește înaintea apostolilor Petru și Andrei pe care îi chemă la vestirea Evangheliei.
 • Mântuitorul era pe malul Mării Galileei iar pescarii prezenți acolo își curățau mrejele care erau goale, după ce toată noaptea încercaseră să pescuiască, fără succes.
 • În acea vreme Israelul se afla sub stăpânirea poporului roman, oamenii fiind săraci, chinuiți și persecutați. De aceea, mulțimile Îl urmau pe Mântuitorul și doreau să Îi asculte cuvintele tămăduitoare.
 • El a venit să aducă lumina, pacea și Împărăția Lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, calea spre Împărăție este deschisă tuturor celor care cred în Cuvântul Său.
 • Mântuitorul i-a cerut lui Petru să urce în corabie acestuia, pentru a fi auzit  și văzut mai bine de către mulțimea numeroasă care se strânsese. Totodată, corabia reprezintă Biserica condusă de Mântuitorul și prin urcarea Sa în corabie, El ne arată că vorbește în biserică, întrucât biserica este spațiul în care El se află în permanență. De aceea, primii creștini au zidit bisericile sub formă de corăbii care îi conduc de la moarte la viață, de pe pământ la cer. Mai târziu, s-au construit biserici în formă de cruce pentru că și crucea reprezintă poarta care unește cerul cu pământ, prin care ne-a venit mântuirea.
 • El ne arată că cei care doresc să se împărtășească de dumnezeirea Sa, o fac în chip real, nu simbolic, în biserică. Numai împărtășindu-ne rămânem în unitate cu El pentru că El este Viața lumii și fără de El nu putem face nimic.
 • Mai departe, după ce Domnul împărtășește multe cuvinte folositoare mulțimilor, îl îndeamnă pe Petru să depărteze corabia ca să pescuiască. El face aceasta din 2 motive: să îi răsplătească jertfa, dar și pentru a Se descoperi în fața lor. Petru face ascultare față de Mântuitorul, deși el era sigur că nu va pescui, pentru că nu prinsese nimic în noaptea care tocmai trecuse. Ori tocmai această credință și smerenie a condus la cea mai mare cantitate de pește ce fusese prinsă vreodată de Petru, fiind nevoie de ajutorul unei a doua corăbii.
 • După această pescuire minunată, Petru a înțeles că în fața lui era o persoană specială, nu doar un proroc
 • Domnul Iisus Îi spune lui Petru că îl va face pescar de oameni. Petru era un om simplu și întâlnindu-L pe Iisus Hristos a lăsat totul și L-a urmat pe El.
 • Dumnezeu așteaptă credința și smerenia noastră. El așteaptă să ne întoarcem și să ne punem viața noastră în mâinile Sale.
 • Responsabilitatea noastră în această lume este mare, pentru că suntem chemați să devenim mărturisitori ai Lui Dumnezeu, să lăsăm mrejele păcatelor și să devenim apostoli ai Lui Hristos.
 • Numai prin credință dăm sens vieții noastre. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă pe toți să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos.     

 

Fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.