Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este

Luca 631-36   Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.31 Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei;32 şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru;33 iar dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.34 Însă voi iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri şi faceţi-le bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.35 Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.36

 • Evanghelia de azi ne vorbește despre iubire, ca fiind cea mai înaltă treaptă spre care trebuie să năzuiască fiecare creștin, pentru a ajunge aproape de Dumnezeu.
 • Evanghelia ne arată căile pentru a ne apropia de Dumnezeu. Mai întâi, Mântuitorul spune Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le şi voi asemenea, așadar ne îndeamnă să ne comportăm așa cum noi ne-am dori să se comporte cei din jur cu noi. Nimeni nu își dorește să fie vorbit pe la colțuri, calomniat ori insultat ci să fie tratat cu bunăvoință. Dacă noi preferăm o atitudine cinstită și bună, la fel trebuie să procedăm. De aceea, părinții filocalici spun că înainte de a aștepta ceva de la semenii noștri, trebuie să oferim. Iubirea aproapelui este un examen greu pe care puțini îl trec și, astfel, suntem restanțieri în fața lui Dumnezeu.
 • De asemenea, Hristos ne poruncește să iubim pe cei care nu ne iubesc și să facem împrumuturi fără să așteptăm să primim înapoi. Mântuitorul a arătat iubire față de vrăjmașii Lui și acesta este modelul pe care trebuie să îl urmăm.
 • Prin rugăciunea sinceră Dumnezeu poate să transforme cel mai puternic dușman în prieten.
 • Iubirea dumnezeiască este atunci când omul face bine celui care i-a făcut rău.
 • Iubirea omenească este atunci când cinstim pe cei care ne cinstesc, fiind o stare care nu trece de măsura firescului.
 • Iubirea demonică este iubirea unui om nedrept pentru altul care face asemenea lui. Aceasta este departe de Dumnezeu.
 • Trebuie să răsplătim răul cu binele. Aceasta este cea calea grea pe care trebuie să ne străduim să ne găsim mereu. Răul nu se stinge cu rău, ci poate fi încheiat doar atunci când lucrezi bine.
 • Cuvintele Mântuitorului sunt greu de împlinit dar constituie treapta cea mai înaltă, pe care trebuie să încercăm mereu să o accedem.
 • Iertarea presupune prețuirea omului, comuniunea cu ceilalți, indiferent de sentimentul manifestat de aceia.
 • Cei care nu iubesc nu vor vedea fața lui Dumnezeu. Dacă nu ne străduim să împlinim porunca Sa, nu ne vom bucura de darurile pregătite de Dumnezeu în Împărăția Sa.
 • Cei care cred în Dumnezeu, chiar dacă vor muri, vor trăi în veci.

Fotografii puteți vedea accesând următorul LINK.