Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră!

MATEI 6, 14-21

’’ Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;14 iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.15 Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.16 Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,17 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.18 Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură,19 ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă şi nu le fură.20 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.21


  • Duminică de astăzi, numită de părinții Bisericii Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, precum și cântările acestei perioade ne vorbesc de cumplita înstrăinare a omului de Dumnezeu și de izgonirea omului de la fața lui Dumnezeu din pricina păcatelor sale.
  • Prin lucrarea celui rău, omul a fost îndemnat să calce poruncile lui Dumnezeu. Așa a cunoscut omul binele și răul, dar și-a pierdut virtutea inocenței și legătura sa cu Dumnezeu.
  • Chiar dacă izgoniți, trebuie să avem mereu dorința de reîntoarcere și să redobândim comuniunea pierdută.
  • Evanghelia de astăzi ne invită la întoarcerea către Dumnezeu. Mai întăi, primul pas pe care trebuie să îl facem este să iertăm. Iertarea se dobândește prin iubire, prin înțelegere, răbdare și împăcare. Al doilea pas este postirea și cum ne raportăm la ceilalți pentru ca acest post să fie primit în fața lui Dumnezeu. Daca primim lauda oamenilor, pierdem plata de la Dumnezeu.
  • Postul trebuie să fie exercitat și prin fapte, nu doar prin hrană.
  • Omul nu trebuie să caute să fie cinstit de către oameni, ci trebuie să urmărească să fie răsplătit de Dumnezeu.
  • În Evanghelia de azi aflăm care sunt adevăratele comori ale omului. Dacă comoara este în Ceruri, atunci acolo va fi și sufletul nostru. Dar dacă ne vom lipi sufletul de lucruri pieritoare, vom pierde calea spre Dumnezeu.
  • Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă inima noastră ca să iertăm, să postim și ne trimitem fărâme din comoarele noastre în Ceruri, să punem început bun și să ne apropiem de Dumnezeu prin fapte și împlinirea cuvintelor Evangheliei.

 

Fotografii puteți vedea pe pagina de Facebook a Mănăstirii.