Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

’’LUCA 19:

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon1 şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameşi2, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.3 Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.4 Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta5. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.6 Şi, văzând toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.7 Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.8 Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam.9 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.10


  • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre un vameș pe nume Zaheu care, prin prisma muncii sale, făcea multe nedreptăți.
  • Vameșii strângeau taxele (dările) pentru Imperiul Roman, cel care stăpânea Țara Sfântă în acea perioadă și, se întâmpla să le folosească și în interes personal.
  • Din Evanghelia de la Luca aflăm că vameșii erau conștienți de nedreptățile și păcatele lor, care se îndreptau tocmai împotriva compatrioților lor.
  • Numele Zaheu provine din limba aramaică și este înrudit cu Zaharia care se traduce: ”curat”. Aceasta fapt nu este întâmplător, întrucât după întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, vameșul Zaheu avea să devină curat cu sufletul și un exemplu de pocăință.
  • Zaheu a căutat să Îl vadă pe Mântuitorul neștiind că El îl va chema pe nume și că această întâlnire îi va schimba sensul vieții. Așa cum ne spun Părinții Bisericii, atunci când facem un pas către Dumnezeu, El face o mie către noi.
  • Pocăința lui Zaheu este așezată exact înaintea începutului perioadei triodului, perioadă de pregătire pentru urcușul duhovnicesc al fiecărui creștin.
  • Ca și în cazul altor persoane păcătoase care s-au pocăit de păcatele lor (femeia păcătoasă care spăla cu lacrimi picioarele Domnului, tâlharul de pe cruce etc.), și îndreptarea sufletească a lui Zaheu vameșul a fost consemnată și reținută de evanghelie, pentru folosul nostru duhovnicesc.
  • Vameșul Zaheu a manifestat o iubire mai mare pentru Dumnezeu decât pentru lucrurile trecătoare. De aceea, modelul de pocăință a lui Zaheu este unul demn de urmat dacă dorim să ne mântuim.
  • Să avem îndrăzneala, bunăvoința și pocăința lucrătoare a lui Zaheu pentru a deveni prieteni ai Mântuitorului, pentru ca El să intre în casa sufletului nostru.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google+ a evenimentului

și pe cea de Facebook a Mănăstirii.