Redirecționează 2%

Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit plătit statului pentru anul anterior, către orice entitate non-profit sau unitate de cult. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean către entitatea dorită de acesta.

Dacă doriți să sprijiniți activitatea Mănăstirii Radu Vodă prin redirecționarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ați plătit statului pentru veniturile realizate în anul anterior, urmați pașii de mai jos, până la data de 25 mai a anului curent.

Pasul 1:

Descărcați unul dintre formularele de mai jos după cum urmează:

a) Dacă în anul anterior ați obținut venituri exclusiv din salarii, descărcați aici formularul 230, precompletat cu datele Mănăstirii Radu Vodă.

sau

b) Dacă în anul anterior ați obținut alte venituri decât cele din salarii, descărcați aici formularul 200, precompletat cu datele Mănăstirii Radu Vodă.

Pasul 2:

Completați în două exemplare* formularul descărcat anterior cu datele personale. Datele de identificare ale Mănăstirii Radu Vodă și anul pentru care se depune formularul sunt deja completate. Câmpul „Suma” poate rămâne necompletat, datoria calculării și completării câmpului rămânând autorității fiscale competente.

* Dacă formularul va fi trimis prin poștă, este suficientă completarea unui singur exemplar.

Pasul 3:

Depuneți formularele completate la Registratura Administrației Fiscale de care aparțineți sau trimiteți UN exemplar din formularul completat prin poștă, scrisoare recomandată, pe adresa Administrației Finanțelor Publice Locale. Termenul limită de depunere este 25 mai inclusiv.

Adresele Administrațiilor Finanțelor Publice le puteți găsi aici.

Vă mulțumim pentru tot ajutorul.