Redirecționează 2%

Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de redirecționare a până la 3,5% din impozitul pe venit plătit statului pentru anul anterior, către orice entitate non-profit sau unitate de cult. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja plătit anul anterior către bugetul de stat (adică nu vă costă nimic), care poate fi redirecționată de către fiecare cetățean spre entitatea dorită de acesta.

Dacă doriți să sprijiniți activitatea Mănăstirii Radu Vodă prin redirecționarea acestei sume din impozitul pe care dumneavoastră l-ați plătit statului pentru veniturile realizate în anul anterior, urmați pașii de mai jos, până la data de 25 mai a anului curent.*

* În anul 2020, din cauza stării de urgență decretate de autorități, perioada de depunere a acestei opțiuni s-a prelungit cu o lună după încetarea stării de urgență.

Categoriile de venit obținute anul anterior pentru care se poate redirecționa până la 3,5% din impozit sunt următoarele:

1. Venituri din salarii
2. Venituri din pensii
3. Venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
4. Venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit
5. Venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit
6. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit
7. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.

Pasul 1:

Descărcați formularul 230, precompletat cu datele Mănăstirii Radu Vodă.

Pasul 2:

Completați în două exemplare* formularul descărcat anterior cu datele personale. Datele de identificare ale Mănăstirii Radu Vodă și anul pentru care se depune formularul sunt deja completate. Câmpul „Suma” poate rămâne necompletat, datoria calculării și completării câmpului revenind autorității fiscale competente.

* Dacă formularul va fi trimis prin poștă, este suficientă completarea unui singur exemplar.

Pasul 3:

Depuneți formularele completate la Registratura Administrației Fiscale de care aparțineți sau trimiteți un singur exemplar al formularului completat prin poștă, scrisoare recomandată, pe adresa Administrației Finanțelor Publice Locale. Termenul limită de depunere este 25 mai inclusiv.*

* În anul 2020, din cauza stării de urgență decretate de autorități, perioada de depunere a acestei opțiuni s-a prelungit cu o lună după încetarea stării de urgență.

Adresele Administrațiilor Finanțelor Publice le puteți găsi aici.

Vă mulțumim pentru tot ajutorul.